Rezultaty

Główne rezultaty projektu:

  • Dogłębna analiza programów uczenia się w miejscu pracy na poziomie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem programów praktyk zawodowych i procedur ich zarządzania.

Full report: DOWNLOAD

Streszczenie: DOWNLOAD

  • Dwa programy nauczania oraz poradniki do samodzielnego uczenia się – dla szkoleniowców pracujących w MŚP oraz doradców pracujących przy programach praktyk zawodowych zawodowych – do celów rozpoznawania i definiowania obszarów rozwoju zawodowego.

Continue to the material for in-company tutors through the MOOC platform https://masters.erasmus.site/mooc/

Read the material for job-vocational counsellors/professionals divided into modules:

Module 1 – Current Eu-National Apprenticeship Schemes

Module 2 – Working effectively with learners

Module 3 – Working with employers

Module 4 – Effective project management

  • „Zestawy narzędzi” służące lepszemu „uznawaniu i przejrzystości pozaformalnego i nieformalnego uczenia się zdobywanego w ramach programów uczenia się w miejscu pracy”, które umożliwią w skali europejskiej lepszą ocenę uczenia się przez doświadczenie zdobyte w miejscu pracy, a tym samym zwiększą atrakcyjność praktyk zawodowych dla studentów i osób poszukujących pracy.