Home

Slide One

Projekt MASTERS- Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Projekt MASTERS- Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Projekt MASTERS- Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Slide One
Slide One

Projekt MASTERS- Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Projekt MASTERS- Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Projekt MASTERS- Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055
Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Slide One
previous arrow
next arrow

Opis projektu

MASTERS dąży do promowania praktyk zawodowych w małych i mikroprzedsiębiorstwach, opracowując i zatwierdzając zbiór praktycznych i metodologicznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy doradców zawodowych w MŚP oraz trenerów VET, aby umożliwić im wdrażanie skutecznych programów praktyk zawodowych.

MASTERS to złożony i ambitny projekt, z sześcioma konkretnymi rezultatami intelektualnymi opracowywanych przez sześciu partnerów z czterech krajów. Czas realizacji projektu to 24 miesiące.