Parteneriat

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii – Filiala Arad, România (CNIPMMR ARAD) – Coordonator de proiect

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – filiala Arad este o organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ și apolitică. Scopul organizației este de a apăra interesele membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice și sindicale; precum și, stimularea și promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale în interesul întreprinderilor românești cu capital privat. Misiunea noastră este să promovăm și să susținem mediul de afaceri al IMM-urilor în relație cu autoritățile locale și naționale. Prezență activă în diferite comunități, ca Dialog Social, Consiliu în cadrul Agenției Locale pentru Șomaj, membru al Federației Regionale a IMM-urilor din Regiunea de Vest a României, membru al Handmade-ului European și al IMM-urilor, membru al Consiliului European pentru IMM-uri. Prin intermediul organizației noastre, antreprenorii și viitorii antreprenori au acces mai ușor la informațiile, consultanța personalizată și instruirea necesară activității lor. Organizăm diferite evenimente de afaceri care sunt importante în activitatea companiilor și, de asemenea, pentru viitorii antreprenori. În același timp, facilităm accesul la informații despre sursele de finanțare, oferim sprijin pentru pregătirea documentelor pentru obținerea subvențiilor și oferim sprijin și consultanță în demararea și dezvoltarea afacerilor.

Pagină web: www.imm-arad.ro


ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING – Rome, Italy (ERIFO)

ERIFO este:

  • Agenție experimentată de Management de Proiect specializată în proiecte UE
  • Furnizor de educație profesională, acreditat în regiunea Lazio, pentru învățământ continuu și superior (rezoluția nr. B06642 din 25/09/2012)
  • Furnizor de instruire autorizat de Ministerul italian al Educației pentru dezvoltarea profesională continuă (prot. AOODGPE 26/10/2010)
  • Un organism care oferă servicii de orientare în carieră, consiliere profesională și informații acreditate în regiunea Lazio (rezoluția nr. G10589 din 23/07/2014)
  • Agenție regională de brokeraj pentru lob, acreditată în Regiunea Lazio (rezoluția nr. G12701 din 09/09/2014)
  • Un promotor regional, acreditat în Regiunea Lazio (rezoluția nr. G06418_2015 din 26/05/2015), pentru parteneriate de afaceri VET destinate să promoveze învățarea bazată pe muncă și stagiile
  • Agenție regională pentru asistență la crearea de afaceri și angajare independentă, acreditată în Regiunea Lazio (rezoluția nr. G10350_2015 din 01/09/2015)

Pagină web: www.erifo.it


FYG Consultores – Valencia, Spania (FyG)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) este o întreprindere privată de pregătire la nivel înalt, pionieri în co-crearea cu companii, adulți și tineri, în formarea pe concepte inovatoare, crearea de afaceri, abilități de bază pentru angajabilitate, abilități de alfabetizare și aritmetica elementară, antreprenoriat și formare de competențe de bază și complexe.

FyG are experiență într-o gamă largă de cursuri și mentorate pentru companii, antreprenori, start-up-uri, deasemenea cu personae din grupuri defavorizate.

Acționează un organism care oferă îndrumări în carieră, consiliere profesională și informații care oferă servicii de inserție și intermediere a locurilor de muncă pe piața muncii pentru șomeri, precum: orientare, formare, evaluare și informații.

În ultimii ani, FyG a dezvoltat și implementat o serie de proiecte europene de cooperare internațională cu programul Erasmus + și COSME, care se ocupă de crearea și dezvoltarea întreprinderilor, angajabilitatea, managementul, instruirea Start Ups, internaționalizarea, gamificarea și inovarea formării antreprenoriale.

Pagină web: www.fygconsultores.com


Centre For Education And Entrepreneurship Support – Rzeszow, Poland (CWEP)

Centrul pentru Educatie și Suport Antreprenorial (CWEP) este o organizație neguvernamentală fondată în 2004 de un grup de antreprenori, profesori și activiști sociali din Rzeszów, Polonia . CWEP cooperează cu întreprinderi și instituții de învățământ. Misiunea CWEP este de a crește calitatea pregătirii educației la toate nivelurile și sub toate formele sale, precum și de a promova antreprenoriatul pentru a favoriza integrarea oricărui grup social, vârstă sau origine etnică. În special, obiectivele sunt îmbunătățirea accesibilității, calității și eficienței educației tuturor oamenilor, promovarea și contribuția la educația adulților, învățarea pe tot parcursul vieții, învățarea electronică și utilizarea a noi tehnologii în educație și antreprenoriat. Asociația lucrează cu mulți parteneri din Europa pentru a consolida poziția economică a întreprinderilor și oferă platforme on-line pentru companii.

Pagină web: www.cwep.eu


Istituto Istruzione Superiore „I.I.S. Donato Bramante” – Roma, Italia (I.I.S.)

Școala Bramante – care este articulată în două locuri ale „F. Cesi ”și„ Sisto V ”- se caracterizează prin două tipuri de programe diferite – unul este Institutul Profesional și celălalt Liceul Artistic.

Școala se află în a treia municipalitate a Romei care înțelege o realitate de țesătură socială eterogenă, care implică suburbiile clasei muncitoare, zonele caselor sociale și economice, zonele rezidențiale de clasă mijlocie și zonele rezidențiale învecinate născute în vremurile recente chiar în afara orașului.

Din punct de vedere socio-economic, grupul nostru țintă – studenții școlii – se caracterizează prin prezența elevilor care provin din gulerul alb din clasa medie inferioară și, pentru majoritate, din clase muncitoare, artizani și comercianți mici, cu nevoi culturale și de formare orientate către dobândirea de competențe care pot fi puse imediat în practică și care pot fi folosite pe piața muncii. Printre acest grup țintă, există, de asemenea, un procent semnificativ de dezavantaje dintre persoanele și persoanele cu risc de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi persoanele cu dizabilități și / sau cu dislexie (serii de timp: 12% aproximativ), studenți străini (serii de timp: 15% aproximativ) sau studenți care provin din alte școli (serii de timp: aproximativ 10%). Multitudinea de conexiuni pe care școala și-a construit-o în ultimul timp cu alte școli, organisme, sector privat, asociații culturale cu sediul pe același teritoriu, a contribuit la oferirea unei imagini externe a unei școli active de avangardă.

Acest lucru este confirmat de numărul tot mai mare de înscrieri: în anul școlar 2012-2013 erau 535 de unități, anul acesta inscripțiile sunt de 665 de elevi. Aceasta se datorează și faptului că egalitatea, imparțialitatea, continuitatea, primirea și integrarea, participarea sunt principiile de bază ale Școlii Bramante.

 

Pagină web: www.iisviasarandi.it


Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow în Polonia – Rzeszow, Polonia (RRDA)

Obiectivul Agenției de Dezvoltare Regională Rzeszow (RRDA) este de a sprijini dezvoltarea Regiunii Podkarpackie din Polonia, de a îmbunătăți calitatea și nivelul de viață al locuitorilor săi, de a face publicitate posibilităților oferite de regiune, inclusiv de peisajul său natural remarcabil, potențial turistic, precum și promovarea unei noi imagini a regiunii Podkarpackie ca regiune modernă, inovatoare și dezvoltată economic. RRDA este una dintre instituțiile regionale cheie care sprijină dezvoltarea socială, economică și tehnologică a regiunii Podkarpackie din Polonia, precum și afectează în mod semnificativ dezvoltarea națională și internațională în aceste domenii prin implementarea de inițiative și proiecte diversificate.

RRDA este o instituție publică (asociație non-profit a guvernului regional) înființată în 1993 de Autogovernarea Regiunii Podkarpackie (Responsabilul de Poliție – Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional al Regiunii Podkarpackie) pentru dezvoltarea cooperării la nivel regional, național și internațional nivel, inclusiv responsabilitatea pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor.

Pagină web: www.rarr.rzeszow.pl